Populäraste träskyddsbehandlade miljöstolpen i Sverige!

RVP Repellent

Kreosotimpregnerade furustolpar faller inte i god jord överallt, så redan för många år sedan började Rundvirke Poles AB i Dalarna, att utveckla ett kompletterande träskydd. Målet var att ta fram en miljövänligare träskyddsbehandling utan att behöva sänka kvalitetskraven. I nära samarbete med ledande kemister inom den akademiska världen och otaliga fältprover och klimatkammare, så lyckades Rundvirke Poles utveckla RVP Repellent. 

En stolpe i tiden

Produktionen av RVP Repellent-stolparna från 7-23 meter sker framförallt i Ludvika där företaget bedrivit verksamhet i över 100 år och varit med om att bygga upp svensk infrastruktur. Furustolparna som stått i den norrländska skogen i upp till 150 år genomgår en rigorös kvalitetsinspektion i varje produktionssteg från avverkning, barkning, svarvning, torkning till den högteknologiska träskyddsbehandlingsfasen. RVP Repellent träskyddsbehandlas först med ett vattenbaserat metallsalt utifrån önskad specifikation, vartefter stolparna behandlas med ett optimalt recept av mineraloljor och vegetabiliska oljor. Kombination av dessa oljor kapslar in den viktiga träskyddande kopparn i träfibrerna och minimerar kopparns urlakning.   

RVP Repellent stolpen är yttorr, luktfri och klättringsvänlig året runt, något som uppskattas av linjemontörerna, och dessutom behövs inget lagringstillstånd. Medellivslängden ligger mellan en långlivad kreosot och en träskyddsbehandlad saltstolpe eller beroende på nätbolagens krav. 

RVP Repellent stolparna lanserades under 2018 i Sverige och marknadens efterfrågan på miljövänligare furustolpar är omättlig. Fram tills våren 2024 så har över 20 svenska nätbolag köpt in RVP Repellent och flera större nätbolag som Vattenfall och EON förordar RVP Repellent. 

Rundvirke Poles drar sin stolpe till stacken för en miljövänligare värld och i praktiken CO2-kompenseras varje avverkad svensk RVP Repellent stolpe med minst två planterade plantor. 

Dokumentation

Miljöhandbok
Träskyddsbehandlat Virke

Svenska Träskyddsföreningens miljöhandbok

Ladda ner

Övriga certifikat och dokumentation

Övriga relevanta dokument för nedladdning återfinns på Rundvirke-koncernens gemensamma dokumentbas.

Rundvirke Industrier Dokumentbas

Triss för Poles!

Rundvirke Poles har nått en ”milstolpe” med att få nationell tv-tid i den aktuella Triss-reklamen med vår miljövänligare träskyddsbehandlade Repellent stolpe. Reklamfilmen gjordes i Nacka reservatet i augusti och produktionsbolaget ville använda luktfria, klättringsvänliga, svensktillverkade furustolpar av högsta kvalitet. Givetvis miljövänligare furustolpar som inte behöver något lagringstillstånd. Givetvis föll valet på våra Repellent-stolpar!

Miljövänliga stolpar på Gotland

Se hur Elektroskandia Sverige använder Repellentstolpar vid elnätsunderhåll på Gotland.

Vill du veta mer?

Kontakta Henrik vår expert på Rundvirke Poles.
Telefon +46 (0)240-88259

henrik.swartling@poles.se

Rundvirke Poles är certifierade enligt branschnormer och utvecklar ständigt vårt miljö- och kvalitetsarbete.