Produkter

Vi marknadsför ett brett specialsortiment av träskyddsbehandlade produkter som sträcker sig från telefon och krafledningsstolpar, slipers, stagförankringar, EBR-satser till AB Impregna:s skräddarsydda specialanpassningar.

Den överväldigande majoriteten av våra produkter tillverkas av norrländsk kvalitetsfura (Pinus Sylvestris) som vart och ett noggrant valts ut i skogen ur ett begränsat geografiskt område i Sverige ovanför den 60 breddgraden och enligt hårt ställda krav som garanterar dess höga kvalitet och hållbarhet. Den norrländska kvalitetsfuran med mycket täta årsringar har långsamt växt i skogen och uppnått en ålder av upp till 150 år när vi börjar förädla dessa.

Träskyddsbehandlade stolpar

Våra träskyddsbehandlade telefon- och kraftledningsstolpar sprider ljud, el och ljus över stora delar av världen.

Träskyddsbehandlade stolpar

Slipers

Spår-, växel- och broslipers tillverkas enligt Trafikverkets tekniska bestämmelser. Vi har de vanligaste dimensionerna för snabb leverans.

Slipers

AB Impregna

Specialanpassat virke

AB Impregna är vår expertdivision för produktion av specialanpassat virke efter dina önskemål och av högsta kvalitet.

Specialanpassat virke – AB Impregna

Rundvirke Poles är certifierade enligt branschnormer och utvecklar ständigt vårt miljö- och kvalitetsarbete.