Produktionsprocess trästolpar

All produktion sker vid våra båda anläggningar i Ludvika och Kälarne.

Råvaran

Endast svensk kvalitetsfura avverkad mellan 60:e och 65:e breddgraderna. Råvaran kommer från Rundvirke Skog AB.

Rundvirke Skog AB

Kontroll och urval

Samtliga träd inspekteras och märkes innan avverkning.

Barkning

För bästa virkesvård barkas varje stolpämne direkt efter ankomst till produktionsanläggningen.

Torkning

Stolpämnena staplas omgående efter barkningen i vältor för lufttorkning under ca 1 år.

Svarvning

När fukthalten i träet understiger 28% är stolpämnet redo för träskyddsbehandling. För att få bort hartser samt erhålla fin ytfinish svarvas 3-5 mm av ytveden bort. Detta förfarande gör också att inträngningseffekten av träskyddsmedlet till kärnan blir fullgod.

Träskyddsbehandling

Stolparna träskyddsbehandlas med kreosotolja som är ett destillat från stenkolstjära, eller med ett kopparbaserat metallsalt, alternativt med en ytterligare miljövänligare träskyddsbehandling vår så kallade Repellent med mineral och vegetabiliska oljor, allt i enlighet med samtliga förekommande standarder.

Kontroll

Efter träskyddsbehandling kontrolleras inträngning och upptagning av träskyddsmedel i splintveden.