• Svenska
    kvalitetsstolpar

     

Våra impregnerade telefon- och kraftledningsstolpar sprider el och ljus över hela världen.
De tillverkas av senvuxen svensk kvalitetsfura som noggrant valts ut enligt hårt ställda krav som garanterar dess höga kvalitet och hållbarhet.
Våra stolpar är förnyelsebara naturprodukter och när de blivit uttjänta så är det självklart för oss att ta emot dem för återanvändning/återvinning på bästa miljömässiga sätt.
Vi har också jourtjänst för akuta fall dygnet runt och har ca 125- 150 000 stolpar i lager för omgående leverans.