Produkter

Impregnerade stolpar

Våra impregnerade telefon- och kraftledningsstolpar sprider ljud, el och ljus över stora delar av världen.

De träskyddsbehandlade eller obehandlade stolparna har otaliga användningsområden såsom till exempel för pålning av bryggor, linjebyggnad, som stolpar för höga nät runt golfbanor, i djurparker och som stöttning i gamla gruvor.

Längder från 7 – 23 meter och otaliga dimensioner samt specialanpassade förädlingar är idealiskt ändamålsenliga som distributionsstolpar och transmissionsstolpar i elnätet.

Vi har även barkade stolpar i de flesta dimensionerna för tillfälligt reparationsarbete i elnätet. 

Nyhet!

Repellentstolpar

Miljövänlig träskyddsbehandling utvecklad av Rundvirke Poles.

Repellentstolpar

Saltstolpar

Saltstolparna har en uppskattad medellivslängd på mellan 30-40 år.

Saltstolpar

Kreosotstolpar

Furustolpe EBR typ ELK kreosotimpregneras med en upptagning enligt NTR krav för impregneringsklass A-Pole.

Kreosotstolpar

Stagförankringar 

Furukomponenterna i stagförankringarna impregneras med en upptagning enligt NTRs krav för impregneringsklass NTR-A och NTR-A Pole.

Stagförankringar

Garanterad hållbarhet

Kreosotstolpar, saltstolpar eller vår miljövänligare träskyddsbehandling Repellent. Oavsett träskyddsmedel så ska det under lång tid stå emot till exempel rötsvampar och mikroorganismer som bryter ned träet.

Vi har även barkade stolpar i de flesta dimensionerna för tillfälligt reparationsarbete i elnätet.

Kontakta oss för mer information

Vi är experter på återvinning av utrangerat virke

Vi återvinner utrangerat impregnerat virke, även om det är klassificerat som farligt avfall som till exempel gamla kreosotstolpar. Läs mera under Rundvirke Lifecycle, ett grönare kretslopp av ditt utrangerade virke.Vi har även barkade stolpar i de flesta dimensionerna för tillfälligt reparationsarbete i elnätet.

Vill du veta mer? Kontakta Henrik vår expert på Rundvirke Poles, på 0240-88259

Rundvirke Lifecycle

Rundvirke Poles är certifierade enligt branschnormer och utvecklar ständigt vårt miljö- och kvalitetsarbete.