Teknisk dokumentation

Vi eftersträvar ständigt att i Sverige såsom internationellt ligga i framkanten av både miljö och kvalitet.

Certifikat och dokumentation

Relevanta dokument för nedladdning återfinns på Rundvirke-koncernens gemensamma dokumentbas.

Rundvirke Industrier Dokumentbas

Nordiska Träskyddsrådet NTR

Rundvirke Poles AB är medlem av Nordiska Träskyddsrådet NTR och tillverkar stolparna enligt deras rigorösa kvalitetskrav och enligt träskyddsklass NTR A-Pole. Detta innebär att vi har rätt att märka de träskyddsbehandlade stolparna med kvalitetsmärket NTR A-Pole. Tillståndet innebär också att träet uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1, det vill säga full inträngning i splintveden och ha en upptagning av träskyddsmedel enligt NTR godkännande för träskyddsklass A-Pole.

För av NTR godkända träskyddsmedel hänvisas till www.ntr-nwpc.com

www.ntr-nwpc.com

Märkning

Rundvirke Poles uppfyller kraven enligt SS-EN 351-1 och NTR “Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för träskyddsbehandlat trä”. Vi har därmed tillstånd att märka våra produkter i enlighet med de Nordiska träskyddsklasserna.

Rundvirke Poles uppfyller även kraven att CE-märka i enlighet med standarden EN 14229:2010. “Certificate of conformity of the factory production control 2412-CPR-1115-01” för Ludvika och ”Intyg om överenskommelse för tillverkningskontroll i fabrik 0402-CPR-SC1329-13” för Kälarne.

Inspektion

Vår produktion och egenkontroll är underkastade kontroll av RISE ”Research Institutes of Sweden AB” samt Finotrol Oy. Produktionskontrollen omfattar bland annat bestämning av inträngning och upptagning av träskyddsmedel i splintveden samt kontroll av att medlet uppfyller aktuell specifikation

ISO-certifiering

Rundvirke Poles har ett ledningssystem för kvalité som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001 samt ett ledningssystem för miljö som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001. Rundvirke Poles ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 vad gäller tillverkning, försäljning och leverans av träskyddsbehandlade kraftledningsstolpar, telefonstolpar, slipers samt övriga trävaror.

Övrig certifiering

Företaget är också kvalificerat som leverantör till Achilles och Nordiska transportorganisationer enligt Trans Q.

PEFC spårbarhetscertifikat

Rundvirke Poles får sin råvara levererad från systerföretaget Rundvirke Skog som innehar spårbarhetscertifikat PEFC, de är också certifierade enligt FSC.

Tillverkningskontroll

Under produktionsprocessen gör vi en mängd olika kvalitetskontroller. Före träskyddsbehandling kontrolleras rakheten, förekomst av kvistar/kvistvarv, växtvridenhet etcetera. Vi kontrollerar också fuktkvoten som får vara max 28 % v/v före träskyddsbehandling. Efter träskyddsbehandling kontrolleras inträngning och upptagning av träskyddsmedlet i splintveden. Före leverans kontrolleras också yttorrheten på de träskyddsbehandlade kreosotprodukterna.

Standard

Våra produkter tillverkas i enlighet med de mest förekommande svenska och internationella standarderna, till exempel:

 • EN 351
 • NTR krav
  – NTR doc 1 del 1, 2 och 3
  – NTR doc 2 del 1 och 3
  – NTR doc 3 del 1, 2 och 3
 • EBR Impregnerade Trästolpar IN063
 • SS-EN 50425 (1-45kv)
 • SS-EN 50341 (>45kv)
 • EN 14229
 • AWPA C4
 • ANSI 05.1
 • ANSI 05.1a

Rundvirke Poles är certifierade enligt branschnormer och utvecklar ständigt vårt miljö- och kvalitetsarbete.