Rundvirke Lifecycle

Vi utvecklar ständigt vår service för att motsvara kundens förväntningar på tilläggstjänster och att ständigt vara konkurrenskraftiga på marknaden.

Rundvirke Lifecycle är vårt etablerade återvinningssystem för återvinning och/eller destruktion av utrangerat träskyddsbehandlat virke. Våra produkter är förnyelsebara naturprodukter och när de blivit uttjänta så är det självklart för oss att ta emot dem på bästa miljömässiga sätt.

Upphämtning

Vi ombesörjer en rask upphämtning av ditt utrangerade virke och transporterar det till någon av våra två mottagningsanläggningar i Ludvika, Dalarna eller Kälarne, Jämtland. En fin miljövinst när vi levererar nya stolpar och slipers, samtidigt som vi plockar upp utrangerat virke. Vi kan ombesörja administrationen av den digitala inrapporteringsskyldigheten till Naturvårdsverkets avfallsregister. I allra möjligaste mån anlitar vi åkerier som är certifierade enligt kraven i Fair Transport.

Analys

Vi analyserar allt inkommit utrangerat träskyddsbehandlat virke med röntgenmätare som på några sekunder reflekterar alla relevanta grundämnen i träet. Innehåller virket till exempel för mycket arsenik så säkerställer vi att det farliga godset kommer till sin rättmätiga destruktionsanläggning, i annat fall så gör vi biobränsle för lokala fjärrvärmenät och vi kan även värma upp våra produktionsanläggningar.

Ett grönare kretslopp

Vi återvinner utrangerat träskyddsbehandlat virke, även om det är klassificerat som farligt avfall. Välkommen att höra av dig till oss för ett grönare kretslopp av ditt utrangerade virke.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Rundvirke Lifecycle, kontakta Lars på telefon 0240-88255.

lars.jansson@poles.se