Furustolpe EBR typ ELK

Stolpen kreosotimpregneras med en upptagning enligt NTR krav för impregneringsklass A-Pole.

Under åren har kreosotmedlet vi idag använder i produktionen av stolpar blivit ”vänligare” ur arbetsmiljösynpunkt. Halten av naftalen, det som gör att stolparna luktar, har reducerats. Miljöriskerna med just kreosotimpregnerat virke bedöms ändå vara främst lokala, alltså i direkt anslutning till virket.

Miljöskyddsmatta

Vid önskemål kan miljöskyddsmatta (absorberande matta) levereras samtidigt med beställda kreosotimpregnerade stolpar. E-nummer 0623048. Miljöskyddsmattan läggs som skyddande underlag vid utkörning till upplag.

Dokumentation

Övriga certifikat och dokumentation

Övriga relevanta dokument för nedladdning återfinns på Rundvirke-koncernens gemensamma dokumentbas.

Rundvirke Industrier Dokumentbas

Vill du veta mer?

Kontakta Henrik vår expert på Rundvirke Poles.
Telefon +46 (0)240-88 259.

henrik.swartling@poles.se

Rundvirke Poles är certifierade enligt branschnormer och utvecklar ständigt vårt miljö- och kvalitetsarbete.