Furustolpe EBR typ ELK

Stolpen träskyddsbehandlas med en upptagning enligt NTR krav för träskyddsklass A-Pole.

Under åren har kreosotmedlet vi idag använder i produktionen av stolpar blivit ”vänligare” ur arbetsmiljösynpunkt. Halten av naftalen, det som gör att stolparna luktar, har reducerats. Miljöriskerna med just denna typ av träskyddsbehandlat virke bedöms ändå vara främst lokala, alltså i direkt anslutning till virket.

Miljöskyddsmatta

Vid önskemål kan miljöskyddsmatta (absorberande matta) levereras samtidigt med beställda träskyddsbehandlade stolpar. E-nummer 0623048. Miljöskyddsmattan läggs som skyddande underlag vid utkörning till upplag.

Dokumentation

Miljöhandbok träskyddsbehandlat virke

Svenska Träskyddsföreningens miljöhandbok.

Miljöhandboken

Övriga certifikat och dokumentation

Övriga relevanta dokument för nedladdning återfinns på Rundvirke-koncernens gemensamma dokumentbas.

Rundvirke Industrier Dokumentbas

Vill du veta mer?

Kontakta Henrik vår expert på Rundvirke Poles.
Telefon +46 (0)240-88 259.

henrik.swartling@poles.se

Rundvirke Poles är certifierade enligt branschnormer och utvecklar ständigt vårt miljö- och kvalitetsarbete.