Produkter

Furuslipers

Spår-, växel- och broslipers tillverkas enligt Trafikverkets tekniska bestämmelser. Spår och växelslipers i de mest gångbara dimensionerna har vi för snabb leverans.

Vi erbjuder tre träskyddsbehandlingar vid produktion av slipers (syll), antingen kreosot, CU eller vårt miljövänligare Repellent.

Spårslipers

Vi började tillverkningen av slipers för spårbyggnad redan 1899 och slipers är därmed vårt äldsta produktsegment. Träskyddsbehandlade träslipers har stått sig mycket väl i konkurrens med alternativa material under mer än 120 år och är fortfarande ett material som spårbyggare uppskattar.

Vi levererar årligen ca 250.000 stycken linje-, växel- och brosliprar. Dessa går huvudsakligen till Trafikverket eller till någon av deras entreprenörer men också till Inlandsbanan som är en stor spårägare.

Linjesliprarna kan levereras förborrade för Heybackplattor och också levereras med monterade plattor.

Linjesliprarna tillverkas i dimensionen 2600 x 155 x 240mm och växelsliprarna i samma tvärsnitt i längder 2750 mm upp till och med 7250 mm.

Broslipers

Tillverkas i dimension 225 × 225 mm och längder från 3000 mm upp till 4500 mm.

Smalspåriga järnvägsslipers

Vi är stolta över att leverera slipers specialanpassade till diverse smalspåriga järnvägar. Spårvidden (gauge) är normalt dimensionerad till 600 mm, 802 mm, 891 mm, 1067 mm, 1093 mm och 1217 mm. Dessa smalspåriga järnvägar bevarar vårt svenska och utländska kulturarv och brukas oftast av gamla ånglok. Vi har även levererat specialanpassat virke för attraktioner i nöjesparker. Världens äldsta nöjespark ”Bakken” i Danmark har investerat i specialanpassat virke från oss. Spårvidden på slipers och/eller annat virke specialanpassas efter önskemål.

Vi är experter på träskyddsbehandlade slipersämnen

Vi tillhandahåller alla gångbara dimensioner och kan även skräddarsy slipersämnen efter dina önskemål.

Vill du veta mer? Kontakta Lars vår expert, på 0240-88255

Furuslipers