Produktionsanläggningar

Ludvika och Kälarne

Rundvirke Poles har idag två kompletta fabriker med en årlig sammanlagd produktion som ett normalår uppgår till ca 200.000 träskyddsbehandlade telefon- och kraftledningsstolpar samt ca 250.000 slipers/stagförankringar. Båda fabrikerna har mottagningsstationer för hantering av utrangerat träskyddsbehandlat material. Våra fabriker har järnvägsräls in i produktion, något vi nyttjar för långväga transporter och för att tillgodose miljövänligare transporter i allra möjligaste mån.

Ludvika, Dalarna

Fabriken är lokaliserad ca 220 km nordväst om Stockholm. Tillverkningen startade 1925 och har kontinuerligt moderniserats till att vara en av de mest effektiva anläggningarna i Europa.

Kälarne, Jämtland

Fabriken är lokaliserad 120 km nordväst om Sundsvall. Produktionen startade 1996 och är en av de modernaste i Europa. Under 2016 har en helt ny anläggning för träskyddsbehandling byggts upp.