Produktion

All produktion sker vid våra anläggningar i Ludvika och Kälarne.


Prod_1

Råvaran

Endast Svensk kvalitetsfura avverkad mellan 60:e och 65:e breddgraderna.
Råvaran kommer från Rundvirke Skog AB


Kontroll och urval

Samtliga träd inspekteras/märkes innan avverkning.


Barkning

För bästa virkesvård barkas varje stolpämne direkt efter ankomst till produktionsanläggningen.


Torkning

Stolpämnena staplas omgående efter barkningen i vältor för lufttorkning under ca 1 år.


Svarvning

När fukthalten i träet understiger 28% är stolpämnet impregneringstorrt. För att få bort hartser samt erhålla fin ytfinish svarvas 3-5 mm av ytveden bort. Detta förfarande gör också att inträngningseffekten av impregneringsmedel till kärnan blir fullgod.


Klassning och märkning


 

Impregnering

Stolparna impregneras med kreosotolja som är ett destillat från stenkolstjära alternativt med ett kopparbaserat metallsalt i enlighet med samtliga förekommande standarder.


Kontroll

Efter impregnering kontrolleras inträngning och upptagning av impregneringsmedel i splintveden.


Lager/Leverans

Vi har ständigt ca 125-150.000 stolpar i lager och jourtjänst dygnet runt för akuta uppdrag. Vi ombesörjer leverans per bil, järnväg eller fartyg.