Anläggningar

Rundvirke Poles har idag två kompletta fabriker med en årlig sammanlagd produktion som ett normalår uppgår till ca 200.000 impregnerade telefon- och kraftledningsstolpar samt ca 250.000 slipers/stagförankringar. Båda fabrikerna har mottagningsstationer för hantering av utrangerat impregnerat material.

ludvika_anl

Ludvika

Fabriken är lokaliserad ca 220 km nordväst om Stockholm. Tillverkningen startade 1925 och har kontinuerligt moderniserats till att vara en av de mest effektiva anläggningarna i Europa.

Kälarne

Fabriken är lokaliserad 120 km nordväst om Sundsvall. Produktionen startade 1996 och är en av de modernaste i Europa. Under 2016 har en helt ny impregneringsanläggning byggts upp.