Impregna stockmattor

Stockmattorna efterfrågas framförallt inom entreprenadindustrin när byggnader och infrastruktur byggs. Stockmattor efterfrågas även av rederier som använder dessa för att skydda botten på fraktfartyg/pråmar mot sten som tippas ner i båten.

Stockmattor (grävmaskinsmattor) används för att skydda skogsmark, känslig naturmark och åkermark mot onödigt slitage av maskiner. Stockmattorna är flyttbara och det går utmärkt att lägga flera vägar med stockmattor för att skona skogsvägar och vattendrag. 

Standardmått på våra ohyvlade och obehandlade stockmattor är 190 mm tjocka, 950 mm breda (fem x 190), 5500 mm långa. I hopskruvade med fem st 22 mm gängstänger.

Vi tillverkar även måttanpassade stockmattor efter önskemål från kund.

Samtliga mattor kan fås med eller utan urtagen i kortsidan. Detta urtag är till för att kroka i om mattorna behöver lyftas med kätting eller liknande. Om mattorna lyfts på annat sätt så är det bättre att välja bort urtaget. 

Vill du veta mer?

Kontakta Bosse, vår expert på Impregnas specialsortiment, telefon 0240-88253

bo.widen@poles.se