Impregna hyvlat och ohyvlat virke

Ohyvlat virke fungerar utmärkt i offentlig miljö då halkrisken reduceras och vi erbjuder det med träskyddsbehandling om så önskas. Vi har lämpligt virke för att renovera gamla kyrkor, restaurera K-märkta hus, bärande balkar, bryggor etcetera.

Ohyvlat virke

Standardsortiment av ohyvlat furu (gran på önskemål), exempelvis 45 x 45 eller 70 x 195 mm. Dimensioner från 34 mm i varierande bredder, upp till dimensioner av 250 x 250 mm. Tralldimensioner av 34 x 145 mm och vi erbjuder självklart även många andra dimensioner.

Hyvlat virke

Standardsortiment av hyvlat furu (gran på önskemål), exempelvis 45 x 45 eller 70 x 195 mm. Dimensioner från 34 mm i varierande bredder. Tralldimensioner av 34 x 145 mm och vi erbjuder självklart även många andra dimensioner.

Vill du veta mer?

Kontakta Bosse, vår expert på Impregnas specialsortiment, telefon 0240-88253

bo.widen@poles.se