Impregna marint byggmaterial

Våra produkter lämpar sig utmärkt som marint byggmaterial och vi förser marknaden med bland annat pålningsvirke och virke för stenkistor för konstruktion av bryggor. 

Impregna pålningsvirke

Produkter vi tillverkar och marknadsför mot internationella elnätsägare är rigoröst kvalitetssäkrade för att kunna säkerställa en driftsäker och oavbruten överföring av elektricitet i flera decennier. Vår tekniska spetskompetens inom eldistribution har vi överfört till att erbjuda pålningsvirke av samma rigoröst höga kvalitet till framförallt byggbolag.   

Pålningsvirket kan fås i gran som aldrig är träskyddsbehandlad eller fura med längder upp till 23 meter. Vi erbjuder uteslutande nytt virke, både obehandlat och träskyddsbehandlat i CU eller Repellent. Våra norrländska furustolpar är träskyddsbehandlade enligt NTR-A-Pole.

Vi har ett stort lager av pålningsvirke i Ludvika, Dalarna och Kälarne, Jämtland och kan raskt leverera ut till önskad destination med specialtransporter. 

Stenkista för brygga

Stenkista är Sveriges vanligaste bryggtyp och är till skillnad från flytbryggan fast och rör sig inte med isar och väder. Den har längst livslängd av alla bryggtyper och kan utöver tilläggningsplats även ge vågskydd. En stenkista görs normalt av kubformade träkonstruktioner där träbalkar knuttimras fast i varandra och förstärks med hjälp av bultar eller dymlingar (träpluggar). Många väljer att utöver att fylla kistan med sten även påla för att öka stabilitet mot isrörelse och att bryggan sjunker ner i bottensedimentet över tid. En bra konstruktion i trä håller i många år framöver beroende på vad man anser värt att laga.

Vi skräddarsyr allt trämaterial som är nödvändigt för att bygga stenkistebryggor och vi kan givetvis skräddarsy trämaterial att passa din brygga!

Vill du veta mer?

Kontakta Bosse, vår expert på Impregnas specialsortiment, telefon 0240-88253

bo.widen@poles.se