Impregna block 

Två eller fyrsågade block i varierande dimensioner från 75 – 250mm och i längder till och med 15 meter. Kundanpassade dimensioner på virke, exempelvis ohyvlade sparrar (bjälkar/timmer) i dimensioner 75 x 75 upp till 250 x 250.

Vi kan träskyddsbehandla om så önskas!

Vill du veta mer?

Kontakta Bosse, vår expert på Impregnas specialsortiment, telefon 0240-88253

bo.widen@poles.se