Rundvirke Lifecycle

Rundvirke Poles unika och miljövänliga återvinningssystem för utrangerat impregnerat virke.

Vid våra anläggningar i Kälarne och Ludvika tar vi emot utrangerat impregnerat material. Vi ombesörjer även frakt till våra återvinningstationer. Vid mottagning kontrolleras virket för att fastställa typ av impregneringsmedel samt nivåhalt grundämnen, t.ex. arsenik och krom. Separering sker för återanvändning eller bränsleproduktion. Visst material återanvänds till specialprodukter, t.ex pålningsvirke, tvåsågade block och förankringsvirke. Övrigt material flisas och eldas i värmeverk.

 

Rundvirke Lifecycle – Miljöfaktorer

  •  Återvinningsstationer vid industrin
  •  Bränslepannor
  • Integrerad logistik
  • Återanvändning av så mycket som möjligt
  • Inga deponier