Miljö & Kvalitet

Rundvirke Poles ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 vad gäller tillverkning, försäljning och leverans av impregnerade kraftledningsstolpar, telefonstolpar, slipers samt övriga trävaror.
Företaget är också kvalificerat som leverantör till den Nordiska energibranschen Sellihca och Nordiska transportorganisationer enligt Trans Q.

PEFC spårbarhetscertifikat

Rundvirke Poles får sin råvara levererad från systerföretaget Rundvirke Skog som innehar spårbarhetscertifikat PEFC.

Tillverkningskontroll

Under produktionsprocessen gör vi en mängd olika kvalitetskontroller. Före impregnering kontrolleras rakheten, förekomst av kvistar/kvistvarv, växtvridenhet etc. Vi kontrollerar också fuktkvoten som får vara max 28 % v/v före impregnering. Efter impregnering kontrolleras inträngning och upptagning av impregneringsmedlet i splintveden. Före leverans kontrolleras också yttorrheten på de kreosotimpregnerade produkterna.

Märkning

Rundvirke Poles uppfyller kraven enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1 “Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä”. Vi har därmed tillstånd att märka våra produkter i enlighet med de Nordiska träskyddsklasserna.

Standard – Kvalitet

Våra produkter tillverkas i enlighet med de mest förekommande standarderna.

Marknad Standard
Svenska SS-EN 50425 (1-45kv)
SS-EN 50341 (>45kv)
EBR Impregnerade trästolpar IN063
Svenska/Norska/Danska NTR Dokument nr 1 och 2
Europa EN 14229
Amerikanska AWPA C4
ANSI 05.1
ANSI 05.1a